(Kehf, 18/91)

Bir Dua

“Allah’ım! İhtiyarlıktan, kederden, âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan Sana sığınırım.”

(Buhârî, Et’ıme, 28)