(Nahl, 16/128)

Bir Dua

“Allah’ım! Sadece Senin rızân için oruç tuttuk, Senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, orucumuzu bizden kabul buyur; çünkü her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen Sensin.”

(İmam Nevevî, el-Ezkâr, n 555)